online website builder

Studium Wiary / Szkoła Katechetów Parafialnych

STUDIUM WIARY
Szkoła Katechetów Parafialnych

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach i Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej

pod patronatem
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

Idea Studium / Szkoły

Studium Wiary skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem zrozumienia własnej wiary, a w szczególności do osób już posługujących w parafiach (liderzy, animatorzy, odpowiedzialni za grupy, wspólnoty itd.). Obejmuje cztery semestry (po 120 godzin zajęć).


W Studium można uczestniczyć:

- dla własnych potrzeb (nie trzeba zdawać egzaminów itd.);

- by zostać katechetą parafialnym (misja kanoniczna do katechezy parafialnej w archidiecezji katowickiej);

- w ramach formacji do diakonatu stałego w Ośrodku Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Katowickiej.


UWAGA: kandydaci na katechetów parafialnych powinni omówić tę sprawę z proboszczem, zaś kandydatów do diakonatu stałego na studium kieruje dyrektor OFDSAK.


Organizacja i nadzór merytoryczny:

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach (kontakt: ks. Roman Buchta)

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (kontakt: ks. Grzegorz Strzelczyk)


Patronat:

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach


Historia:

Pierwsza edycja Studium / Szkoły rozpoczęła się w Katowicach w lutym 2017 (ponad 80 osób). Trwa drugi semestr tej edycji.Studium jest realizacją postanowień II Synodu Archidiecezji Katowickiej, który zaleca tworzenie okazji do pogłębienia formacji świeckich oraz tak opisuje ideę katechetów parafialnych:


267. Zarządza się powołanie Archidiecezjalnej Szkoły Katechetów Parafialnych celem przygotowania osób świeckich do prowadzenia katechezy w parafii . Do zadań katechetów parafialnych należą: 

a. wspieranie prezbiterów i diakonów w formacji wiernych;

b. pomoc w przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka;

c. pomoc w katechezie rodziców dzieci przed i po przyjęciu pierwszej komunii świętej;

d. uczestnictwo w przygotowaniu kandydatów do bierzmowania oraz w katechezie dla rodziców i świadków;

e. pomoc duszpasterzom w bliższym przygotowaniu młodzieży szkół średnich (ponadgimnazjalnych) do małżeństwa;

f. uczestnictwo w animowaniu i prowadzeniu grup parafialnych i apostolskich, w organizowaniu kręgów biblijnych, kursów ewangelizacyjnych, pomoc w rekolekcjach zamkniętych.

świadectwa uczestników

Na informację o powstaniu Szkoły Katechetów Parafialnych/Studium Wiary natknąłem się zupełnie przypadkowo gdzieś w Internecie w chwili jej inauguracji.

Ponieważ „od zawsze” interesowały mnie zagadnienia filozoficzne, a pierwszy semestr zaczynał się niebawem właśnie od tych zajęć, pomyślałem „co mi szkodzi zapisać się i posłuchać wykładów z filozofii?”

Jednak podczas rejestracji pani dr Magdalena Jóźwik namawiała mnie usilnie, by zapisać się nie tylko na samą filozofię, ale spróbować czegoś więcej - podejść do pełnego kursu - wraz z egzaminami. Zgodziłem się na to nie bez wahania, gdyż jest to jeszcze jedna z wielu aktywności życiowych. Jednak dzisiaj nie żałuję tej decyzji. Uczestnictwo w Szkole otworzyło mi oczy na tematy, o których do tamtej pory nie miałem „bladego pojęcia”. Teologia dogmatyczna zafascynowała mnie tak bardzo, że postanowiłem pogłębiać studia w tym zakresie przez indywidualną lekturę wskazanych przez prowadzącego (ks. dr Grzegorz Strzelczyk) książek. Nie miałem do tamtej pory bladego pojęcia, jak bogate w treści i owocne dla ducha jest nauczanie Ojców Kościoła. Wykłady z patrologii, historii Kościoła niesamowicie poszerzyły horyzont humanistyczny człowieka technicznego - z wykształcenia inżyniera, jakim jestem.

Uczestnictwo w Szkole owocuje większym zaangażowaniem w prace w parafii, z którą jestem związany. Namówiłem ks. proboszcza na reaktywację biblioteki parafialnej, której prowadzenie znakomicie ułatwia mi wiedza wyniesiona z Tej Szkoły.

Na podkreślenie zasługuje też rodzinna wręcz atmosfera spotkań, na których organizatorzy dbają nie tylko o zaspokojenie głodu ducha, ale także, o to, by „nędzne ciało z głodu nie omdlało” :) Polecam Szkołę Katechetów Parafialnych/ Studium Wiary każdemu, kto szczerze szuka Drogi, Prawdy i Życia...


Mógłbym pisać wiele o tym, jacy wspaniali ludzie, wykładowcy, atmosfera, jedzenie etc....

Tylko po co, jeżeli można w jednym zdaniu: 

"Kocham Was za to wszystko i dziękuję za przybliżenie Boga przez Jego święte nauki i wspaniałych ludzi". Amen

Szkoła jest dla mnie spełnieniem wieloletnich marzeń. Zawsze chciałam studiować teologię, ale nigdy nie miałam czasu na pełny format dodatkowych pięcioletnich studiów uniwersyteckich, poza tym część przedmiotów na regularnej teologii wydawała mi się albo przerośnięta, albo w ogóle zbędna. W Studium Wiary dostałam dokładnie to, czego potrzebowałam – kapitalnie wyłożoną dogmatykę, świetnie podane pisma Nowego Testamentu, sprawnie i logicznie przedstawioną historię. Niektóre przedmioty słabiej mnie interesowały (moralna szczegółowa – o Matko!), być może dlatego, że miałam już wyraźnie zakreślone obszary wiedzy, na które naprawdę czekałam. Wiele wykładów monograficznych, ulokowanych w piątki, pozwoliło poznać fascynujące postacie polskiego Kościoła, w szczególności związane z ekumenizmem czy dialogiem międzyreligijnym.  Zaskakiwała też ilość kobiet wykładowczyń z doktoratami z teologii – same niezwykłe osoby. Z przyczyn rodzinno-zdrowotnych nie mogę uczestniczyć w głównych zajęciach w soboty, dlatego bardzo bardzo bardzo doceniam stronę techniczną przedsięwzięcia – nagranych wykładów słucham w samochodzie, jadąc do klientów, albo oglądam w wersji filmowej nocą we własnym łóżku. Niejeden gorszy zdrowotnie czas minął mi dzięki temu jakby go wcale nie było. Rysunki wykładowe ks. dr. Grzegorza Strzelczyka  – bezcenne! Całości towarzyszy przekonanie, że Kościół może być równocześnie i pobożny i mądry. W dodatku nowoczesny, ciekawy świata i pełen nietuzinkowych osobowości. Każdemu zainteresowanemu polecam

wykładowcy

PROGRAM  I  ORGANIZACJA

Studium obejmuje cztery semestry po 120 godzin w każdym (zajęcia w piątki i soboty, 10 weekendów w semestrze).


W ramach przygotowania do posługi katechety parafialnego wymaganych będzie 80 godzin – chodzi o wszystkie zajęcia, które będą się odbywać w soboty – piątkowe będą miały charakter uzupełniający.


Studium będzie się zaczynać zawsze w semestrze wiosennym (luty)

- w latach nieparzystych w Katowicach

w latach parzystych w Rybniku

(warto wziąć to pod uwagę planując uczestnictwo).


Program w skrócie (szczegółowy program niżej):

Pierwszy semestr:

budowanie podstaw (wiara i objawienie, historia teologii i instytucji Kościoła, wprowadzenie do lektury Pisma Świętego i do teologii ksiąg Starego Testamentu oraz do historii filozofii i jej oddziaływania na chrześcijaństwo).

Drugi semestr:

Nowy Testament i główne treści wiary (dogmatyka).

Trzeci semestr:

moralność chrześcijańska, bioetyka, katolicka nauka społeczna, wprowadzenie do liturgii i prawa kościelnego.

Czwarty semestr:

liturgia Eucharystii i innych sakramentów, duchowość chrześcijańska (oraz praktyczne przygotowanie do pracy z grupami w katechezie parafialnej).


W każdym semestrze odbywać się będzie 10 spotkań (2 lub 3 w miesiącu):

4 godziny lekcyjne w piątek, w godzinach 18.00-21.15

8 godzin lekcyjnych w sobotę (z czasem na Eucharystię i przerwą obiadową):

      9.00-10.30; 10.45-12.15

      12.15-13.30 – msza św., przerwa obiadowa

      13.30-15.00; 15.15-16.45


NAGRANIA

Wszystkie zajęcia są rejestrowane - uczestnicy uzyskują dostęp do nagrań (audio i video).


KOSZTY

Koszty organizacji studium (wykładowcy + sale + drobne wydatki organizacyjne) wynosić będą ok. 3-4 zł. od osoby za godzinę (w zależności od ilości osób, które wezmą udział – im więcej, tym taniej), czyli maksymalnie osoba/semestr 480 zł.

Nie zamierzamy „sprzedawać usługi edukacyjnej” – będziemy prosić o złożenie ofiary w wysokości zbliżonej do kosztów (jeśli kogoś nie będzie stać – też może uczestniczyć, ofiarując, ile może; liczymy, że ci, których stać, ofiarują więcej i wesprą innych). Ofiarę będzie można złożyć:

- na miejscu (za całość semestru lub w dowolnych ratach);

- przelewem na konto Archidiecezji Katowickiej (darowizna z możliwością odpisu, więcej tutaj);

        Archidiecezja Katowicka

        BNP Paribas 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003

        w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Szkoła Katechetów Parafialnych”


SZCZEGÓŁOWY  PROGRAM

Dla kandydatów na katechetów parafialnych: zajęcia kończące się egzaminem oznaczone są literą „E”, kursywą zaznaczone są moduły nieobowiązkowe (odbywające się w piątki). 


ROK 1 SEMESTR 1

Wprowadzenie w chrześcijaństwo (teologia fundamentalna: wiara, objawienie, wiarygodność chrześcijaństwa) - 12 godzin

Zarys historii filozofii - 20 godzin - E

Jak na chrześcijaństwo wpłynęli wielcy filozofowie? - 8 godzin

Pismo Święte jako słowo Boże - 8 godzin

Teologia Starego Testamentu: Biblijna historia Izraela i jego teologia - 28 godzin - E

Teologia Starego Testamentu: Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów ST - 8 godzin

Problem Jezusa historycznego i początków chrześcijaństwa - 8 godzin

Historia teologii i instytucji Kościoła - 20 godzin - E

Historia Kościoła w Polsce - 8 godzin


ROK 1 SEMESTR 2

Teologia Nowego Testamentu: Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostol-skich - 12 godzin - E

Teologia Nowego Testamentu: pism Pawłowych - 12 godzin - E

Teologia Nowego Testamentu: pism Janowych - 8 godzin

Listy: do Hebrajczyków, Piotra, Jakuba - 8 godzin

Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów NT - 8 godzin

Dogmatyka: Bóg objawiony w Jezusie (o Bogu w Trójcy, chrystologia, pneumatologia) - 16 godzin - E

Dogmatyka: Bóg dla nas (soteriologia, charytologia) - 8 godzin - E

Dogmatyka: Bóg o nas (protologia, antropologia, eschatologia) - 12 godzin - E

Dogmatyka: Bóg z nami (eklezjologia, sakramentologia) - 12 godzin - E

Historia powstania i szczegółowa analiza wybranych tekstów Tradycji (Credo nicejsko-konstantynopolitańskie itd.) 24


ROK 2 SEMESTR 1 

Działający człowiek wobec wezwania Bożego (teologia moralna ogólna) - 12 godzin - E

Co mam czynić, aby osiągnąć życie? (teologia moralna szczegółowa) - 24 godzin - E

Rachunek sumienia - 4 godziny

Bioetyka - 16 godzin

Katolicka nauka społeczna - 16 godzin

Szczegółowa analiza wybranych dokumentów nauczania społecznego - 8 godzin

Elementy prawa kanonicznego - 20 godzin - E

Liturgika fundamentalna - 8 godzin

Ekumenizm i dialog międzyreligijny z elementami religiologii - 12 godzin


ROK 2 SEMESTR 2 

Liturgika szczegółowa (zwłaszcza Eucharystia) - 12 godzin - E

Liturgia sakramentów - 4 godziny

Duchowość: indywidualne życie wewnętrzne – rozwój i formy - 16 godzin - E

Duchowość: formy wspólnotowe (sakramenty i sakramentalia) - 12  godzin - E

Duchowość: przegląd szkół duchowości - 12 godzin

Katechetyka fundamentalna (natura, cel, funkcje i zadania katechezy) - 12 godzin - E

Katechetyka materialna (biblijny, liturgiczny, eklezjalny i moralny wymiar katechezy) - 8 godzin - E

Metodyka katechezy – animacja modlitwy wspólnotowej (celebracje katechetyczne, katecheza liturgiczna – mistagogia) - 8 godzin - E

Katechetyka szczegółowa (zwłaszcza: przygotowanie do sakramentów inicjacji i spowiedzi) - 12 godzin - E

Warsztaty: nowa ewangelizacja - 4 godziny

Warsztaty katechetyczne: samoświadomość w komunikacji - 8 godzin

Warsztaty katechetyczne: animacja posługi charytatywnej - 4 godziny

Warsztaty katechetyczne: przygotowanie do małżeństwa - 8 godzin


Edycja Katowice

początek: luty w latach nieparzystych
zajęcia odbywają się w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach, ul. Jordana 18

Trwa drugi semestr studium


Zajęcia odbywają się:

w piątek: 18.00-21.15

w sobotę:

    9.00-10.30; 10.45-12.15

    12.15-13.30 – msza św., przerwa obiadowa

    13.30-15.00; 15.15-16.45Terminy w semestrze czwartym (semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019):

5-6.10.2018

12-13.10.2018

26-27.10.2018

9-10.11.2018

23-24.11.2018

30.11 – 01.12

4-5.01.2019

11-12.01.2019

1-2.02.2019

8-9.02.2019


REKOLEKCJE: 7-9.09.2018


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

5-6.10.2018

piątek 18.00-21.15: J. Pakuza, Duchowość: przegląd szkół duchowości

sobota 9.00-12.15: ks. R. Buchta, Katechetyka materialna (biblijny, liturgiczny, eklezjalny i moralny wymiar katechezy)

sobota 13.30-16.45: ks. K. Sosna, Katechetyka fundamentalna (natura, cel, funkcje i zadania katechezy)

12-13.10.2018

piątek 18.00-21.15: ks. A. Koppel, Warsztaty - nowa ewangelizacja

sobota 9.00-12.15: ks. R. Buchta, Katechetyka materialna (biblijny, liturgiczny, eklezjalny i moralny wymiar katechezy)

sobota 13.30-16.45: ks. K. Sosna, Katechetyka fundamentalna (natura, cel, funkcje i zadania katechezy)

26-27.10.2018

piątek 18.00-21.15: J. Pakuza, Duchowość: przegląd szkół duchowości

sobota 9.00-12.15: ks. K. Matuszewski, Duchowość: indywidualne życie wewnętrzne rozwój i formy

sobota 13.30-16.45: ks. K. Sosna, Katechetyka fundamentalna (natura, cel, funkcje i zadania katechezy)

9-10.11.2018

piątek 18.00-21.15: E. Porada, Warsztaty: przygotowanie do małżeństwa

sobota 9.00-12.15: ks. K. Matuszewski, Duchowość: indywidualne życie wewnętrzne rozwój i formy

sobota 13.30-16.45: J. Raś, Metodyka katechezy – animacja modlitwy wspólnotowej (celebracje katechetyczne, katecheza liturgiczna – mistagogia)

23-24.11.2018

piątek 18.00-21.15: J. Pakuza, Duchowość: przegląd szkół duchowości

sobota 9.00-12.15: ks. K. Matuszewski, Duchowość: indywidualne życie wewnętrzne rozwój i formy

sobota 13.30-16.45: o. O. Lamorski, Liturgika szczegółowa (zwłaszcza Eucharystia)

30.11-01.12.2018

piątek 18.00-21.15: o. O. Lamorski, Liturgia sakramentów (UWAGA: sala 103)

sobota 9.00-12.15: ks. K. Matuszewski, Duchowość: indywidualne życie wewnętrzne rozwój i formy

sobota 13.30-16.45: M. Musioł, Katechetyka szczegółowa (zwłaszcza: przygotowanie do sakramentów inicjacji i spowiedzi)

4-5.01.2019

piątek 18.00-21.15: E. Porada, Warsztaty: przygotowanie do małżeństwa

sobota 9.00-12.15: J. Raś, Metodyka katechezy – animacja modlitwy wspólnotowej (celebracje katechetyczne, katecheza liturgiczna – mistagogia)

sobota 13.30-16.45: o. O. Lamorski, Liturgika szczegółowa (zwłaszcza Eucharystia)

11-12.01.2019

piątek 18.00-21.15: J. Chawa, Animacja posługi charytatywnej

sobota 9.00-12.15: M. Musioł, Katechetyka szczegółowa (zwłaszcza: przygotowanie do sakramentów inicjacji i spowiedzi)

sobota 13.30-16.45: ks. G. Strzelczyk, Duchowość: formy wspólnotowe (sakramenty i sakramentalia)

1-2.02.2019

piątek 18.00-21.15: J. Dyduch, Warsztaty: samoświadomość w komunikacji

sobota 9.00-12.15: ks. G. Strzelczyk, Duchowość: formy wspólnotowe (sakramenty i sakramentalia)

sobota 13.30-16.45: ks. G. Strzelczyk, Duchowość: formy wspólnotowe (sakramenty i sakramentalia)

8-9.02.2019

piątek 18.00-21.15: J. Dyduch, Warsztaty: samoświadomość w komunikacji

sobota 9.00-12.15: M. Musioł, Katechetyka szczegółowa (zwłaszcza: przygotowanie do sakramentów inicjacji i spowiedzi)

sobota 13.30-16.45: o. O. Lamorski, Liturgika szczegółowa (zwłaszcza Eucharystia)
Edycja Rybnik

początek: luty w latach parzystych
zajęcia odbywają się w gmachu Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku, ul. 3 Maja 22
(uwaga: pracownicy Zespołu mają wolny wstęp na wszystkie zajęcia)Zajęcia odbywają się:

w piątek: 18.00-21.15

w sobotę:

    9.00-10.30; 10.45-12.15

    12.15-13.30 – msza św., przerwa obiadowa

    13.30-15.00; 15.15-16.45


Terminy w drugim semestrze  (semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019):

5-6.10.2018

12-13.10.2018

26-27.10.2018

9-10.11.2018

23-24.11.2018

30.11 – 01.12

4-5.01.2019

11-12.01.2019

1-2.02.2019

8-9.02.2019


REKOLEKCJE: 7-9.09.2018 (prosimy o zgłoszenia przez e-mail)


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

5-6.10.2018

piątek 18.00-21.15: ks. A. Malina, Listy: do Hebrajczyków, Piotra, Jakuba

sobota 9.00-12.15: ks. G. Strzelczyk, Dogmatyka: Bóg objawiony w Jezusie (o Bogu w Trójcy, chrystologia, pneumatologia)

sobota 13.30-16.45: ks. M. Moj, Teologia Nowego Testamentu: pism Pawłowych

12-13.10.2018

piątek 18.00-21.15: ks. A. Malina, Listy: do Hebrajczyków, Piotra, Jakuba

sobota 9.00-12.15: M. Czarnuch-Sodzawiczny, Teologia Nowego Testamentu: Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich

sobota 13.30-16.45: ks. M. Moj, Teologia Nowego Testamentu: pism Pawłowych

26-27.10.2018

piątek 18.00-21.15: ks. A. Malina, Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów NT

sobota 9.00-12.15: M. Czarnuch-Sodzawiczny, Teologia Nowego Testamentu: Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich

sobota 13.30-16.45: ks. M. Moj, Teologia Nowego Testamentu: pism Pawłowych

9-10.11.2018

piątek 18.00-21.15: ks. J. Kempa, Historia powstania i szczegółowa analiza wybranych tekstów Tradycji 

sobota 9.00-12.15: M. Czarnuch-Sodzawiczny, Teologia Nowego Testamentu: Ewangelii synoptycznych i Dziejów Apostolskich

sobota 13.30-16.45: ks. G. Strzelczyk, Dogmatyka: Bóg objawiony w Jezusie (o Bogu w Trójcy, chrystologia, pneumatologia)

23-24.11.2018

piątek 18.00-21.15: ks. J. Kempa, Historia powstania i szczegółowa analiza wybranych tekstów Tradycji

sobota 9.00-12.15: M. Czarnuch-Sodzawiczny, Teologia Nowego Testamentu: pism Janowych

sobota 13.30-16.45: ks. G. Strzelczyk, Dogmatyka: Bóg objawiony w Jezusie (o Bogu w Trójcy, chrystologia, pneumatologia)

30.11-01.12.2018

piątek 18.00-21.15: M. Giglok, Historia powstania i szczegółowa analiza wybranych tekstów Tradycji

sobota 9.00-12.15: M. Jóźwik, Dogmatyka: Bó g dla nas (soteriologia, charytologia)

sobota 13.30-16.45: ks. G. Strzelczyk, Dogmatyka: Bóg objawiony w Jezusie (o Bogu w Trójcy, chrystologia, pneumatologia)

4-5.01.2019

piątek 18.00-21.15: ks. J. Kempa, Historia powstania i szczegółowa analiza wybranych tekstów Tradycji

sobota 9.00-12.15: M. Jóźwik, Dogmatyka: Bóg dla nas (soteriologia, charytologia)

sobota 13.30-16.45: K. Dobies, Dogmatyka: Bóg o nas (protologia, antropologia, eschatologia)

11-12.01.2019

piątek 18.00-21.15: ks. A. Malina, Szczegółowa interpretacja wybranych tekstów NT

sobota 9.00-12.15: K. Dobies, Dogmatyka: Bóg o nas (protologia, antropologia, eschatologia)

sobota 13.30-16.45: M. Jóźwik, Dogmatyka: Bóg z nami (eklezjologia, sakramentologia)

1-2.02.2019

piątek 18.00-21.15: M. Giglok, Historia powstania i szczegółowa analiza wybranych tekstów Tradycji

sobota 9.00-12.15: K. Dobies, Dogmatyka: Bóg o nas (protologia, antropologia, eschatologia)

sobota 13.30-16.45: M. Jóźwik, Dogmatyka: Bóg z nami (eklezjologia, sakramentologia)

8-9.02.2019

piątek 18.00-21.15: M. Giglok, Historia powstania i szczegółowa analiza wybranych tekstów Tradycji

sobota 9.00-12.15: M. Czarnuch-Sodzawiczny, Teologia Nowego Testamentu: pism Janowych

sobota 13.30-16.45: M. Jóźwik, Dogmatyka: Bóg z nami (eklezjologia, sakramentologia)ZAPISY

UWAGA: Najbliższa edycja Studium / Szkoły rozpocznie się w Katowicach w lutym 2019.
Zgłoszenia będziemy przyjmować od grudnia 2018